20 procent ondernemers heeft buffer van maximaal drie maanden