Arbeidsongeschiktheidsverzekering


Wat zijn de gevolgen voor het gezinsinkomen als u lange tijd uit de roulatie bent door ziekte of een aandoening? Kunt u in dan terugvallen op een andere inkomensbron? En is levert dat genoeg op om het inkomensverlies te compenseren? Als dat niet zo is, is arbeidsongeschiktheid een groot risico dat u echt moet verzekeren.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u voor een uitkering als u langdurig arbeidsongeschikt raakt. U heeft veel mogelijkheden om de verzekering zelf in te vullen.
Wat kunt u kiezen?

 • Het verzekerd bedrag. Dat is het bedrag dat u krijgt aan uitkeringen.
 • Het arbeidsongeschiktheidscriterium. Voor welk soort werk wordt u arbeidsongeschikt verklaard?
 • Het arbeidsongeschiktheidspercentage. In welke mate bent u arbeidsongeschikt voordat u uitkeringen ontvangt?
 • De wachttijd. Hoe lang moet u arbeidsongeschikt zijn voordat de uitkeringen ingaan?
 • De einddatum. Tot welke leeftijd wilt u uitkeringen ontvangen?
 • De dekking. Verzekert u alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid of sluit u bepaalde aandoeningen uit?

Of u zich moet verzekeren en voor welke dekking u kiest, hangt af van verschillende factoren. Ten eerste van de vraag of een inkomensachteruitgang opgevangen kan worden, bijvoorbeeld door spaargeld aan te spreken of omdat er een partner is die inkomsten heeft. Ook is het risico op arbeidsongeschiktheid bij bepaalde beroepen groter. De noodzaak om te verzekeren is dan ook groter.

Veel verzekeraars bieden actieve re-integratiebegeleiding aan, waardoor u sneller weer aan de slag bent. Als u arbeidsongeschikt bent, heeft u weinig tot geen inkomsten, maar moet u wel uw vaste lasten blijven betalen. Daarom hebben verzekeraars ook aandacht voor uw bedrijfssituatie tijdens de periode van uw arbeidsongeschiktheid en helpen zij u een oplossing te vinden om de schade te beperken.

In juni 2019 hebben bonden en werkgevers een pensioenakkoord gesloten. Een opvallend onderdeel van dat akkoord is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Het zal nog even duren voordat dit plan in concrete wetgeving is omgezet. Wij houden u op de hoogte en adviseren u te zijner tijd over uw mogelijkheden.

De premie die u betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van de dekking die u kiest, de looptijd en het eigen risico. Met een beperkte dekking en een hoog eigen risico kunt u de premie laag houden.

De premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daardoor wordt de verzekering een stuk betaalbaarder.

Dan kunt u bij Van Sonnen Assurantiën kiezen uit twee opties:

1. Een compleet adviestraject inclusief concurrentievergelijking met de beste AOV Verzekeraars
2. De mogelijkheid om zelf een Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij a.s.r. af te sluiten inclusief 1 uur begeleiding

Optie 1 :

Compleet Adviestraject inclusief concurrentievergelijking
Wat kunt u hiervan verwachten?

 • Inventarisatie van uw persoonlijke financiële positie, uw kennis en ervaring, uw doelstellingen en uw risicobereidheid;
 • Informatieverstrekking over de verwachtingen van de AOV
 • Berekenen van het verzekerd bedrag
 • Bespreking van verschillende verzekeringsmogelijkheden;
 • Opstellen van het advies ten aanzien van de te kiezen verzekeringsoplossing, inclusief advies over fiscale aspecten;
 • Concurrentievergelijking maken van verschillende verzekeraars
 • Advies uitbrengen aan de hand van concurrentievergelijking
 • Aanvraagtraject verzorgen

Prijs optie 1 : € 450,00

Optie 2 :

Zelf online uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij a.s.r. Verzekeringen

Voor wie is dit geschikt?

 • U weet zelf welk bedrag u wilt verzekeren
 • U weet zelf hoeveel eigen risico u financieel kunt lopen voordat u een uitkering nodig heeft
 • U weet tot welke eindleeftijd u een AOV wilt afsluiten
 • U weet welk product van a.s.r. u wilt afsluiten
 • U wenst zich alleen voor beroepsarbeidsongeschiktheid te verzekeren

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Wij maken met u een persoonlijke afspraak van 1 uur bij ons op kantoor
 • In dit spreekuur kunt u alle vragen stellen over het product en de dienstverlening van a.s.r. waarin wij enkel toelichting geven
 • Samen met u begeleiden we de aanvraag online in bij a.s.r.

Prijs optie 2 : € 195,00

Beheer van de AOV ná het afsluiten van de verzekering:

Voor beide opties bieden wij het volgende aan:

 • Periodieke controle, eens in de (x) jaar, van verzekerde hoedanigheid en verzekerd bedrag
  Schadebehandeling;
 • Informeren over wettelijke wijzigingen
 • Kosteloos nieuw adviestraject bij wijziging van de persoonlijke situatie
 • Administreren van alle relevante documenten

Prijs : € 20,00 per maand

Zelf uw AOV berekenen