Nog veel onduidelijkheid over dekking inboedelverzekering