Verzekeraars bieden bedrijven vaker dekking voor cyberschade