Woningbezitters zien vermogen stijgen, huurders niet