Strenge hypotheeknormen maken overstap naar koophuis moeilijker